Головна

Державна  фітосанітарна інспекція Херсонської області  інформує

що відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі”, який набув чинності 01.01.2016 року, внесено зміни до Закону України “Про карантин рослин”, зокрема стаття 37 Закону України “Про карантин рослин” виключена. Таким чином, ввезення на територію України об'єктів ргулювання здійснюється без карантинного дозволу на імпорт (транзит)

 

 

     Державна фітосанітарна інспекція Херсонської області  є територіальним органом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та підпорядковується їй.

    Державна фітосанітарна інспекція Херсонської області утворена шляхом реорганізації двох державних установ: Державної інспекції з карантину рослин по Херсонській області та Державної інспекції захисту рослин Херсонської області згідно Указу Президента України від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року №125 «Про утворення територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби».

     Згідно штатного розпису чисельність працівників Державної фітосанітарної інспекцій Херсонської області складає 77 осіб.

     У своїй діяльності Державна фітосанітарна інспекція Херсонської області керується  Законом України “Про карантин рослин”, Законом України „Про захист рослин”, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держветфітослужби України, дорученнями Голови Держветфітослужби України, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

     Завданнями Державної  фітосанітарної інспекції Херсонської області є:

 •      охорона території    України   від   занесення   регульованих шкідливих організмів;
 •      виявлення, локалізація і  ліквідація  регульованих  шкідливих організмів;
 •      запобігання проникненню  регульованих  шкідливих організмів у зони,  вільні  від  таких  регульованих  шкідливих  організмів  на території України;
 •      здійснення державного  контролю  за  дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин  при  вирощуванні, заготівлі,   вивезенні,   ввезенні,  транспортуванні,  зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
 •      реєстрація осіб,  які  здійснюють  господарську   діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання.
 •      організація обстеження сільськогосподарських та інших  угідь, посівів,   насаджень,   рослинності   закритого  грунту,  розробка прогнозів,  виявлення і своєчасне  інформування  про  наявність  і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур'янів;
 •      проведення підприємствами,   установами,  організаціями  усіх форм  власності  та  громадянами,  діяльність  яких  пов'язана  із захистом   рослин,   систематичних   обстежень   угідь,   посівів, насаджень,  рослинності  закритого  грунту,  а   також   продукції рослинного  походження  на  заселеність та зараження їх шкідливими організмами;
 •      запобігання масовому  розмноженню  та   поширенню   шкідливих організмів;
 •      своєчасне  здійснення  рекомендованих  заходів  щодо  захисту рослин,  додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм    власності    та   громадянами   встановлених   регламентів застосування  засобів  захисту  рослин;
 •      своєчасне проведення профілактичних та винищувальних  заходів щодо  боротьби  з шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;
 •      здійснення  державного  контролю  за  дотриманням регламентів застосування пестицидів  і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин,   які   ввозяться   на   територію   України,   вмістом  у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного  походження залишкової  кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

 

Приоритетними напрямками роботи інспекції в  2013 року являються:

 1. Організація та контроль за заходами по локалізації наявних вогнищ карантинних організмів у Херсонськійобласті.

 2. Проведення державного нагляду та контролю суб’єктів господарювання всіх форм  власності за дотриманням карантинних правил при ввезенні, вивезенні, реалізації, зберіганні та переробці об’єктів регулювання, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, дотриманням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин.

 3.  Обстеження    сільськогосподарських    угідь    в    період    вегетації, встановлення їх фітосанітарного стану.