Щорічна оцінка

В Державній фітосанітарній інспекції Херсонської області проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році.

В термін до 07 лютого 2014 року державним службовцям, зазначеним у затвердженому Списку державних службовців Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області, які підлягають щорічній оцінці у лютому 2014 року необхідно:

  1. Ознайомитись з Порядком проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області покладених на них обов’язків і завдань.
  2. Заповнити та направити до Держаної фітосанітарної інспекції Херсонської області (м. Херсон, вул. Комсомольська, 34) надані:
  • бланк Щорічної оцінки виконання державним службовцем Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області посадових обов'язків і завдань;
  • лист ознайомлення з Порядком проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області покладених на них обов’язків і завдань.

 

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами.

 

Лист Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області від 05 березня 2014 рю № 01-09/460