Щорічна оцінка

В Державній фітосанітарній інспекції Херсонської області проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань за підсумками роботи у 2014 році.

В термін до 17 лютого 2015 року  державним службовцям Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області необхідно:

1. Ознайомитись з Порядком проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області покладених на них обов’язків і завдань.

 

2. Заповнити та направити до Держаної фітосанітарної інспекції Херсонської області (м. Херсон, вул. Комсомольська, 34) бланк Щорічної оцінки виконання державним службовцем Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області посадових обов'язків і завдань.